Skills

Skills | Vaardigheden

Photography | Fotografie

  • Portrait | Portret
  • 360º
  • Interior | Interieur
  • Food | Voedsel
  • Product Photography | Productfotografie
  • Concerts & Events | Concerten & Evenementen
  • Landscape | Landschap
  • Schools & Students | Scholen & Leerlingen
  • News & Documentary | Nieuws & Reportage
  • Photoshop | Vrijstaand Maken

Film

  • Writing, Filming & Editing | Schrijven, Filmen, Montage & Bewerking
  • Documentary | Documentaire
  • Music Videos | Videoclips
  • Business Videos | Bedrijfsfilms
  • Vlogs
  • Concerts & Events | Concerten & Evenementen

Design

  • Business Cards | Visitekaartjes
  • Menus | Menukaarten
  • Folders & Flyers
  • Résumé’s | CV’s
  • Digital Illustrations | Digitale Illustraties
  • CD Album Design | Albumhoes-Designs

Writing | Schrijven

  • Creative Writing | Creatief Schrijven
  • For Websites, Flyers & Folders
  • Columns & Blogs
  • Original Emails & Motivation Letters | Originele Emails & Motivatiebrieven
  • Translating Dutch/English | Vertalen van Nederlands/Engels
  • Proofreading / Checking Language & Grammar | Proeflezen / Verbeteren Taal & Grammatica
  • Theatre Monologues | Theatermonologen

Other Skills | Overig

  • Presenting / Hosting Events | Presenteren Evenementen
  • Organising Events (arranging acts & venue, arranging + doing media interviews & press releases, etc.) | Organisatie Evenementen (het regelen van acts & locatie, het regelen & doen van media interviews & persberichten, etc.)
  • Making Business Plans | Bedrijfsplannen Maken
  • Holiday Planning & Organising (budget, location, transportation, roadtrips, what-to-bring, what-to-do, etc) | Het Plannen & Organiseren van Vakanties (budget, reis, verblijf, roadtrips, wat mee te nemen, wat te doen, etc.)